Naši hlavný dodávatelia

Nakupujeme produkty len u overených dodávateľov s garanciou kvality a čerstvosti .

 

Arla.jpg

HACCP a system kvality

AUDIT GMP -  RÚVZ. /26.11. - 29.11.2014/

 

Cielom auditu je overit spolahlivost funkcnosti systemu spravnej vyrobnej praxe (GMP)

pri zabezpecovani vyroby hotovych pokrmov v preverovanom zariadeni.

 

         V praxi to znamena overit ci dokumentacia systemu HACCP v prevádzke vyhovuje poziadavkam

platnej legislativy (8. hlava Potravinoveho kodexu SR)

 

         Na prevádzke sa  kontrolovala kompletna dokumentacia Spravnej vyrobnej praxe (monitoring podmienok skladovania, teploty vydavanych pokrmov, uroven osobnej hygieny, uroven sanitacie, krizova kontaminacia, preberanie potravin, evidovanie dokumentacie o preukazanych rizikach a nevyhnutnych napravnych opatreniach, napr. pri merani teplôt vydavanych pokrmov, pri monitorovani podmienok skladovania...), dokumentacia o odkladani vzoriek stravy, zaznamy o skoleni pracovnikov, odborna a zdravotna sposobilost, jedalne listky a v nich vyznacene alergeny, evidencia o likvidacii krmneho odpadu, metrologicky poriadok - zoznam meracich pristrojov (teplomery, vlhkomery, vahy, vpichova ihla...), ktore sa pouzivaju v stravovacom zariadeni, doklady o malovani priestorov zariadenia, zmluva o likvidacii tuheho odpadu, doklad o vykonavani deratizacie a dezinsekcie v priestoroch prevádzky.